Formularze

chelmiec.pl

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

Informacja

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Komunikat

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Komunikat

Ogłoszenie Wójta Gminy Chełmiec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III”, „Chełmiec IV”, „Chełmiec V” i „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie: Rozstrzygnięcia ogłoszenia możliwości ubiegania się o dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym tzw. Małych zleceń w 2017 roku.

Zarządzenie

KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Komunikat