Formularze

chelmiec.pl

Ankiety dotyczące zapotrzebowania budynku na energię pierwotną.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uzupełniania ankiet dotyczących zapotrzebowania budynku na energię pierwotną. Uzupełnione ankiety pozwolą na identyfikację potrzeb mieszkańców w zakresie programów dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków, wymiany kotłów, jak również inwentaryzacji źródeł emisji na obszarze gminy.

Czytaj więcej

Co najmłodsi wiedzą o smogu?

W ramach realizacji Projektu  zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w Zespole Szkół w Chełmcu odbyło się spotkanie dzieci klas drugich z Ekodoradcą Gminy Chełmiec. Tematem spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak mieć ciepło w domu i czysto w atmosferze?”.

Czytaj więcej

Uwaga! Ogłaszamy gminny konkurs ekologiczny pn. „POKONAMY SMOG”

W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” ogłaszamy konkurs dla szkół i przedszkoli z terenu Gminy Chełmiec na najlepszą gazetkę ścienną o tematyce smogu.

Czytaj więcej

Zobaczyć co niewidzialne gołym okiem

Dzięki uczestnictwu Gminy Chełmiec w Projekcie zintegrowanym LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” możliwe było przebadanie kamerą termowizyjną budynków użyteczności publicznej pod kątem strat energii.

Czytaj więcej