Formularze

chelmiec.pl

Wójt Gminy Chełmiec ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chełmiec, położonej w miejscowości Nowy Sącz z przeznaczeniem na działalność usługową.

Ogłoszenie przetargu

Budowa łącznika sieci wodociągowej (Klimkówka-Naściszowa) z wodociągu Wielogłowy do wodociągu Piątkowa w systemie zaprojektuji wybuduj.

Rozbudowa krytej pływalni w miejscowości Chełmiec

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmiec - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Modyfikacje i wyjaśniania SIWZ

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach Marcinkowice-Rdziostów w km 19+217-19+765

Modyfikacje i wyjaśniania SIWZ

Remont drogi gminnej Kąty do Wilków w miejscowości Wola Marcinkowska

Wyniki przetargu

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1551K w miejscowościach Klęczany - Marcinkowice w km 16+229 - 17+703

Wyniki przetargu