Formularze

chelmiec.pl

Podatki 2017

Wersja do druku

Podatek od nieruchomości

W 2017 roku stawki podatku od nieruchomości nie ulegają zmianie i obowiązuje Uchwała Nr XIII/218/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 roku, poz. 7860).


Podatek rolny

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł,

Stawka podatku rolnego od 1 ha gruntów ( nie stanowiących gospodarstwa rolnego)  wynosi 262,20 zł.


Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi: 42,0222  zł.


Podatek od środków transportowych

W 2017 roku stawki podatku od środków transportowych nie ulegają zmianie i obowiązuje Uchwała Nr XIII/217/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 roku, poz. 8095).

Druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r.  poz. 2025.


Wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny określa Uchwała Nr XIII/216/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015 r.  
w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 roku, poz. 8094).

Wpłat podatku można dokonywać u Sołtysa w terminach płatności poszczególnych rat podatku, w kasie Urzędu Gminy  czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chełmiec w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu posługując się indywidualnym numerem rachunku bankowego podanym  w otrzymanej przez podatnika decyzji ustalającej wysokość podatku na 2017 rok (podatek od nieruchomości, rolny i leśny). Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej oraz podatnicy podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) dokonują wpłat podatku na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu nr 58 8811 0006 0000 0013 5500 0002.

Dodatkowych informacji w sprawach podatkowych można uzyskać w Wydziale Podatkowym Urzędu Gminy Chełmiec pokój nr 9  lub dzwoniąc pod numery: 18 414-56-29 (wymiar podatku), 18 414-56-39 (windykacja podatkowa), 18 414-56-32 (Kierownik Wydziału).