Formularze

chelmiec.pl

Stawki i deklaracje podatkowe na 2015 rok

Podatki  na 2015 rok

1. Podatek od nieruchomości

W 2015 roku stawki podatku nie ulegają zmianie i obowiązuje uchwała Nr XXIV/444/2012  Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 153,4250 zł,Stawka podatku rolnego od 1 ha gruntów ( nie stanowiących gospodarstwa rolnego)  wynosi 306,8500 zł.

 3. Podatek leśny

 Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi: 41,5470  zł.

 4. Podatek od środków transportowych

W 2015 roku stawki podatku od środków transportowych nie ulegają zmianie i obowiązuje uchwała Nr XIV/223/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 293, poz. 1731.

Wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny określa uchwała Nr XIV/224/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

Wpłat podatku można dokonywać u Sołtysa w terminach płatności poszczególnych rat podatku, w kasie Urzędu Gminy  czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chełmiec w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu posługując się indywidualnym numerem rachunku bankowego podanym w otrzymanej przez podatnika decyzji ustalającej wysokość podatku na 2015 rok (podatek od nieruchomości, rolny i leśny). Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej oraz podatnicy podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) dokonują wpłat podatku na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu nr 58 8811 0006 0000 0013 5500 0002.

Dodatkowych informacji w sprawach podatkowych można uzyskać w Wydziale Podatkowym Urzędu Gminy Chełmiec pokój nr 9  lub dzwoniąc pod numery: 18 414-56-29 ( wymiar podatku), 18 414-56-39 ( windykacja podatkowa), 18 414-56-32 ( Kierownik Wydziału).

Wersja do druku


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja na podatek od środków Transportu 2015

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2015

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2015