Formularze

chelmiec.pl

Boguszowa

Sołtys: Jeż Krystyna

Telefon: 18 547 90 61 lub 511 366 469

Poczta: 33 – 300 Nowy Sącz

Rada sołecka:
Cisowski Robert
Janisz Tadeusz
Kenio Mariusz
Krok Grzegorz

Liczba mieszkańców: 178 osób

 

 


Wieś leży kilkanaście kilometrów na północny – wschód od Nowego Sącza.

Boguszowa powstała w XIV wieku na wykarczowanych terenach leśnych.

Jan Długosz w „Liber Beneficiorum” podaje że wieś należała do klasztoru norbertanek z Nowego Sącza.

Rejestr poborowy z 1581 roku stwierdzał, że w kluczu, w którego skład wchodziła: Januszowa, Naściszowa, Kwieciszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza i Boguszowa, był folwark, a także 14 łanów kmiecych, 4 zagrodników z rolą , 8 komorników z bydłem, 7 komorników bez bydła oraz 1 rzeźnik. Klucz ten należał do norbertanek z Nowego Sącza.

Kolejny rejestr z 1629 roku potwierdzał  stan prawno – własnościowy poprzedniego rejestru, z tym, że 1½  łana zostało wydzielone na potrzeby opata klasztornego.

Do I rozbioru stosunki własnościowe nie uległy zmianie, ale w latach 1782 – 1785 dobra norbertanek zostały  skonfiskowane i włączone do austriackich dóbr kameralnych.

W 1829 cały klucz ponorbertański, w którego skład wchodziły – Januszowa, Naściszowa, Librantowa Większa, Librantowa Mniejsza oraz Boguszowa, a także wioski : Grabowa, Brzezie, Bobków, Łęg i część Piątkowej kupił Franciszek Holeni, który próbował tu wydobywać ropę naftową. Projekty te jednak nie powiodły się i po śmierci Holeni w 1880 roku  dobra te rozdzielono wśród licznych spadkobierców.

Źródło:
 1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno - heraldyczne, Kraków grudzień 2003.