Formularze

chelmiec.pl

Klimkówka

Sołtys: Kantor Iwona

Telefon: 608 174 020

Poczta: 33 – 311 Wielogłowy

Rada sołecka:
Rosiek Edward
Mróz Urszula
Kantor Jarosław
Samborska Aleksandra
Olchawa Jando Anna

Liczba mieszkańców: 294 osoby
Powierzchnia: 341,8100 ha


Klimkówka jest jedną z najmłodszych wsi w Gminie Chełmiec. Powstała ona z inicjatywy właścicieli Wielogłów na przełomie XV i XVI wieku.
Rejestr poborowy z 1581 roku mówi, iż wieś należała do wdowy Wielogłowskiej, a dzierżawił ją niejaki Kotowski.
Rejestr poborowy z 1680 roku wskazywał że we wsi było tylko 1 1/2 łana kmiecego, 6 zagród z rolami i 2 komorników z bydłem.
Osiemnastowieczne i dziewiętnastowieczne losy wsi są zbieżne z dziejami Wielogłów.

W drugiej połowie XIX wieku właścicielem niewielkiego majątku w Klimkówce był niejaki Kielawa posiadał on 88 morgów gruntów ornych, 4 morgi łąk i ogrodów, 9 mórg pastwisk oraz 203 morgi lasu. Chłopi gospodarowali na 88 morgach gruntów ornych, 24 morgach łąk, 30 morgach pastwisk i 40 morgach lasu. Wieś w tym czasie miała 20 domów i 113 mieszkańców.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.