Formularze

chelmiec.pl

KONTAKT

Wykaz numerów wewnętrznych centrali telefonicznej UG Chełmiec 18 414 56 10 Aby połączyć się z numerem wewnętrznym należy zadzwonić na centralę (18 414 56 10) a następnie tonowo wybrać numer lub bezpośrednio 18 414 56 XX, gdzie XX jest numerem wewnętrznym.

Nr pokojuNr tel.wewn.Nazwa abonenta/dział/PracownicyAdres e-mail
1 10,41 Dziennik Podawczy,  kasa Monika Górecka, Ludwika Biel, Aneta Zoń-Goleniec, Elwira Smoleń agoleniec@chelmiec.pl, mgorecka@chelmiec.pl
2        
3 19,
24
Wydział Promocji i Rozwoju -inwestycje Antoni Sułkowski, Ryszard Guśtak,
Beata Śliwa, Małgorzata Karwala
asulkowski@chelmiec.pl, rgustak@chelmiec.pl, bsliwa@chelmiec.pl, mkarwala@chelmiec.pl, przetargi@chelmiec.pl
4 51 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Grażyna Mróz, Ewelina Pietrzak gmroz@chelmiec.pl, epietrzak@chelmiec.pl
5 48,
23,
54
OCHRONA ŚRODOWISKA
BUDOWNICTWO
archiwista
Jakub Potoczek, Alina Machowska,
Adam Laskosz
Ryszard Młynarczyk
jpotoczek@chelmiec.pl, amachowska2@chelmiec.pl, alaskosz@chelmiec.pl, rmlynarczyk@chelmiec.pl
6        
7 20,25,
36
EWIDENCJA LUDNOŚCI
USC
Bożena Szołdrowska, Anna Lorek,
Angelika Janus-Bodziony
ew.ludnosci@chelmiec.pl usc@chelmiec.pl
8 21 GOSPODARKA GRUNTAMI,  EWIDENCJA BUDYNKÓW Anna Michalak, Agnieszka Machowska amichalak@chelmiec.pl, amachowska@chelmiec.pl
9 32,
29
PODATKI- wymiar Paweł Rodak,
Joanna Sambak, Justyna Basta
prodak@chelmiec.pl, jsambak@chelmiec.pl, jbasta@chelmiec.pl
9 39 PODATKI – księg. i windykacje Klaudia Piechowicz, Sylwia Wojna, Ewelina Sikora kpiechowicz@chelmiec.pl, swojna@chelmiec.pl, esikora@chelmiec.pl
10 31,
27,
443 04 60,
443 05 83
ZGKiM -transport, drogi


Baza, oczyszczalnia 602 516 274
Bogumiła Aszklar-Lelito
Iwona Skrzypiec, Piotr Dudzik, Dorota Guśtak-Kwoka
zgkim@chelmiec.pl
10a 28 ZGKiM - księgowość Renata Stefańska, Bartłomiej Skrzypiec, Maria Zawiślan, Anna Zamojska  
11 14 wójt Bernard Stawiarski wojt@chelmiec.pl
12 14 SEKRETARIAT, Kadry
Ekodoradca
Kinga Chrząstowska, Dorota Hasior
Dorota Hasior
sekretariat@chelmiec.pl, gmina@chelmiec.pl, kchrzastowska@chelmiec.pl,
dhasior@chelmiec.pl
13 13 BIURO RADY Małgorzata Gurgul  radagminy@chelmiec.ppl
14   sala posiedzeń    
15 17 GMINNE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH, ZESPOŁY PROJEKTOWE Joanna Surówka, Wioletta Rosiek
Monika Żelasko, Grzegorz Wesołowski
jsurowka@chelmiec.pl, wrosiek@chelmiec.pl, mzelasko@chelmiec.pl
16 22,
22,
40
SEKRETARZ,
Z-ca WÓJTA ,
dyrektor GCFE, dyrektor ZOEAS
Artur Boruta,
Artur Bochenek,
Marcin Bulanda, Radosław Potoczek
sekretarz@chelmiec.pl abochenek@chelmiec.pl rpotoczek@chelmiec.pl
18 50 STRAŻ  GMINNA Paweł Noga, Artur Bielski, Artur Dzierżak strazgminna@chelmiec.pl
19 58 projekt "Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych" Elżbieta Bożek-Winiarska, Karolina Słaby, Monika Lach koronasadecka@chelmiec.pl, kslaby-projek_lgd@wp.pl
20 38 INFORMATYK, WYDZIAŁ SPORTU Maciej Barycz, Ewelina Nawieśniak informatyk@chelmiec.pl, sport@chelmiec.pl
21 55 LGD Korona Sądecka Monika Turek, Magdalena Dąbrowska, Elżbieta Kogut, Agnieszka Trybowska, Gabriela Leśniak, Paulina Sapalska, Dariusz Kańka stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
22 30,
35,
37
Kierownik WFK
KSIĘGOWOŚĆ budżetowa
i inwestycyjna
Waskań Ewa,
Maria Wańczyk, Danuta Pasiut,
Elżbieta Janczyk, Marta Kuzak
ewaskan@chelmiec.pl, mwanczyk@chelmiec.pl, dpasiut@chelmiec.pl, ejanczyk@chelmiec.pl, mkuzak@chelmiec.pl
23 34 SKARBNIK Małgorzata Szkarłat skarbnik@chelmiec.pl
24 52,
695987412
Gminny Ośrodek Kultury Barbara Barycz, Małgorzata Bieryt, Dorota Fedko
Ewelina Lorek
gok@chelmiec.pl, bbarycz@chelmiec.pl, mbieryt@chelmiec.pl, elorek@chelmiec.pl
25 18,
44,46

OŚWIATA ZOEAS
Maria Malinowska, Grażyna Jeż, Amelia Szkaradek zoeas@chelmiec.pl, mmalinowska@chelmiec.pl, gjez@chelmiec.pl, aszkaradek@chelmiec.pl
26 45,47,
26
KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATY Teresa Kuczyńska, Maria Trojan-Lewicka,
Ela Sowa, Ewa Czarnopińska
tkuczynska@chelmiec.pl, esowa@chelmiec.pl
ul. Marcinkowicka 9 443 15 46 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Urszula Sikora biblioteka@chelmiec.pl
  443 34 08 Stołówka Klęczany Aneta Kuźma zgkim@chelmiec.pl
ul. Marcinkowicka 6 440 00 95,
441 46 27
GOPS kierownik Zofia Sadkiewicz gops@chelmiec.pl
ul. Marcinkowicka 25, Chelmiec
18 414 56 15
ŚWIADCZENIA RODZINNE,
WYCHOWAWCZE, STYPENDIA
Piotr Sobczyk, Teresa Duda, Ewa Pałka-Cieślik, Marzena Krok, Sylwia Stelmach, Małgorzata Świderska
Marta Gruca, Paweł Pociecha, Aneta Matusik, Agata Kalarus
Monika Tobiasz
swiadczenia@chelmiec.pl, psobczyk@chelmiec.pl, tduda@chelmiec.pl, epalka@chelmiec.pl, mkrok@chelmiec.pl, sstelmach@chelmiec.pl, mswiderska@chelmiec.pl, mgruca@chelmiec.pl, ppociecha@chelmiec.pl, amatusik@chelmiec.pl, akalarus@chelmiec.pl mtobiasz@chelmiec.pl
Administrator sieci 500-086-286     Zgłoszenia Awarii Internetu "Interneciki"