Formularze

chelmiec.pl

Kurów

Sołtys: Krzysztof Pomietło

Telefon: 018  443 28 18 / 696 924 677

Poczta: 33 – 311 Wielogłowy

Rada sołecka:
Cisowski Bogusław
Cisoń Andrzej
Leśniak Tomasz
Wójs Grzegorz
Zaręba Roman

Liczba mieszkańców: 151 osób
Powierzchnia:  473,7500 ha

 Warto zobaczyć:

  • kaplica

Wieś leży w Kotlinie Sądeckiej u Pogórza Rożnowskiego, przy drodze krajowej 75, która przecina rzekę Dunajec.

Wieś powstała w wyniku osadnictwa mieszczan sądeckich.

Kurów jest jedną z najstarszych wiosek Sądecczyzny, od zarania średniowiecza należała do biskupów krakowskich.

Rejestr poborowy z 1581 roku stwierdza, że wieś nadal należy do biskupów krakowskich, a jej dzierżawcą jest Stanisław Kępiński. W 1680 roku wieś nadal należała do biskupów krakowskich i we wsi było 6 łanów kmiecych, 2 komorników z bydłem, 3 komorników bez bydła oraz 1 rzemieślnik.

Po I rozbiorze Polski w latach 1782 – 1785 dobra królewskie i duchowne włączono do austriackich dóbr kameralnych. Majątek w Kurowie i w sąsiedniej Woli Kurowskiej na licytacji kupiła w roku 1829 hrabina Lanckorońska.

W roku 1880 rodzina Lanckorońskich sprzedała swoje dobra Władysławowi Głębockiemu właścicielowi klucza zbyszyckiego, wówczas majątek kurowski był niewielki i liczył 5 morgów gruntów ornych, 1 morgę pastwisk i 174 morgi lasu.

 Do roku 1974 wieś należała do gromady Wielogłowy.

Obecnie we wsi  prawej stronie drogi krajowej znajdują się stawy, które są miejscem wędkowania i letniego wypoczynku dla przebywających tu w okresie letnim turystów oraz okolicznych mieszkańców.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.