Formularze

chelmiec.pl

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CHEŁMIEC NA LATA 2016 - 2020

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CHEŁMIEC NA LATA 2016 - 2020

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmiec, Wójt Gminy Chełmiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

Udział w konsultacjach można wziąć na trzy sposoby:

  1. poprzez zgłaszanie uwag do Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmiec drogą elektroniczną na adres chelmiecrewitalizacja2016@gmail.com.  Uwagi proszę zgłaszać do dnia 20 października 2016 roku
  2. poprzez zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych w wytypowanych, w drodze analizy występowania problemów społecznych, obszarach. Wytypowane obszary obejmują miejscowości: Chełmiec, Dąbrowa i Wielopole. Projekty proszę zgłaszać drogą elektroniczną na adres chelmiecrewitalizacja2016@gmail.com do dnia 20 października 2016 roku

Zgłoszone projekty winny zawierać:

  • Dokładną lokalizację
  • Zakres planowanych prac
  • Sposób w jaki proponowany projekt przyczyni się do zmiany sytuacji kryzysowej opisanej w Programie
  • Zakres w jakim projekt nawiązuje do Programu Rewitalizacji oraz innych dokumentów strategicznego planowania
  • Planowane źródło finansowania oraz wartość planowanych prac
  1. Oraz za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej znajdującego się pod adresem:
    http://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/57dd10a61e687/ (aktywnego do dnia 20 października 2016 roku)

Kwestionariusz ankiety jest całkowicie anonimowy a odpowiedzi udzielone za jego pomocą oraz uwagi i projekty przesłane drogą elektroniczną, posłużą w modyfikacji Gminnego Programu Rewitalizacji przed ostatecznym uchwaleniem go przez Radę Gminy.

Wszelkie pytania dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz konsultacji prosimy także przesyłać drogą elektroniczną na adres chelmiecrewitalizacja2016@gmail.com. Uwagi będą zbierane do dnia 20 października 2016 roku

Zapraszamy szczególnie organizacje pozarządowe do składania projektów działań miękkich w sferze działań społecznych a mieszkańców do składania uwag do Projektu oraz projektów i pomysłów projektów oraz wypełnienie kwestionariusza ankiety internetowej.

Mapki:

http://www.chelmiec.pl/uploads/news/3769/Obszar%20I%20-%20Chelmiec.pdf
http://www.chelmiec.pl/uploads/news/3769/Obszar%20II%20-%20Wielopole.pdf
http://www.chelmiec.pl/uploads/news/3769/Obszar%20III%20-%20Paszyn.pdf