Formularze

chelmiec.pl

Mała Wieś

Sołtys: Plewa Zygmunt

Telefon: 547 92 33 / 791 431 313
Poczta: 33 – 395 Chełmiec

Rada sołecka:

Jurczak Roman
Smaga Walenty
Jaszczur Ireneusz
Zygmunt Irena
Plewa Mateusz

Liczba mieszkańców: 890 osób

Warto zobaczyć:

  • Kapliczka z 1860 roku w dowód wdzięczności za ocalenie od pomoru

Mała Wieś składa się z kilku „przysiółków – dzielnic” - Łazy , Kępie, Źrebie, Prośniska, Brzegi, Na placu, Na Wygonie.

Wieś pierwotnie należała do dóbr książęcych i prawdopodobnie została przekazana księżnej Kindze w roku 1257, a ta przekazała ją klaryskom jako uposażenie po roku 1280.
Rejestr poborowy z roku1581 stwierdzał, że we wsi było 1 ½ łana kmiecego, a właścicielem wsi był klasztor klarysek reguły św. Franciszka ze Starego Sącza.
W rękach klarysek wieś pozostawała do roku 1785, następnie przeszła do austriackich dóbr kameralnych. Następnie przeszła na austriacki tzw. Fundusz Religijny. Dobra tego funduszu w ciągu XIX wieku rozparcelowano i sprzedano okolicznym chłopom oraz osadnikom. Wtedy to z inicjatywy cesarza Józefa II w końcu XVIII wieku osiedlono w pobliżu Małej Wsi kilkanaście rodzin niemieckich. Sto lat później bardzo niewielu osadników przyznawało się do niemieckości i protestantyzmu. Większość spolonizowała się i przeszła na katolicyzm.
W latach międzywojennych i po wojnie mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa.  Większość małorolnych pomagała u bogatych gospodarzy lub szukała pracy w pobliskim Nowym Sączu.
Do roku 1974 wieś należała do gromady Chełmiec.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.