Formularze

chelmiec.pl

Wielopole

Sołtys: Aleksandra Opalska

Telefon: 018 443 21 45 / 608 777 600

Poczta: 33 – 311 Wielogłowy

Rada sołecka:
Baran Kazimierz
Królikowski Jan
Lewczuk Jadwiga
Litwa Anna
Turska Beata

Liczba ludności: 813 osób
Powierzchnia: 294,4910 ha

Warto zobaczyć:

  • Zabytkowy park

Wieś leży w zachodniej części Beskidu Niskiego, na północ od Nowego Sącza, przy drodze krajowej nr 75. Znajduje się tu miejska oczyszczalnia ścieków.

Z Wielopola wywodzi się szlachecki ród  Wielopolskich. Ostatnimi właścicielami tutejszych majątków ziemskich była rodzina Kosterkiewiczów. Grobowiec tego rodu znajduje się na cmentarzu w Wielogłowach.

Po II wojnie światowej majątek Kosterkiewiczów został znacjonalizowany i przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Sporą część powierzchni wsi zajmują użytki rolne.
Zachował się tu dawny dworski park z czytelnym układem trzech jarów: aleja lipowa prowadząca do dawnego zespołu dworskiego oraz szpaler starych dębów w jego granicy południowo – zachodniej.

We wsi znajduje się miejska oczyszczalnia ścieków, swoją siedzibę ma tu też Zakład Lakierniczy.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.