Formularze

chelmiec.pl

Wola Kurowska

Sołtys: Szczecina Wiesława

Telefon: 18 443 24 32 / 660 129 340

Poczta: 33 – 311 Wielogłowy

Rada sołecka:
Ciastoń Krzysztof
Mastalerz Jan
Kosakowski Piotr
Szczecina Andrzej
Fałowska Krystyna

Liczba mieszkańców: 238 osób
Powierzchnia: 275,2700 ha

Warto zobaczyć:

  • Zabytkowe kapliczki

Wola Kurowska położona jest na Górze Dąbrowskiej na terenie Pogórza Rożnowskiego na północ od Nowego Sącza przy drodze wojewódzkiej 975.


Nazwa wsi pochodzi od sąsiedniego Kurowa.

Wieś powstała prawdopodobnie jako „wolnizna” w związku z przeniesieniem Kurowa z prawa polskiego na prawo niemieckie w połowie XIV wieku.

Rejestr poborowy z 1581 roku stwierdzał, że wieś  należy do biskupów krakowskich, a jej dzierżawcą jest Stanisław Kępiński.

Po I rozbiorze Polski w latach 1782 – 1785 dobra królewskie i duchowne włączono do austriackich dóbr kameralnych.

Majątek w Kurowie i w sąsiedniej Woli Kurowskiej na licytacji w roku 1829 kupiła hrabina Lanckorońska.
W roku 1880 rodzina Lanckorońskich sprzedała swoje dobra Władysławowi Głębockiemu właścicielowi klucza zbyszyckiego.
Majątek kurowski był niewielki i liczył 5 mórg gruntów ornych, 1 morgę pastwisk i 174 morgi lasu. Chłopi gospodarowali w tym czasie na 266 morgach gruntów ornych, 9 morgach łąk i ogrodów, 139 morgach pastwisk oraz 54 morgach lasu.

Do 1974 roku wieś należała do gromady Wielogłowy.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.