Formularze

chelmiec.pl

Wola Marcinkowska

Sołtys: Stanisław Cebula

Telefon: 018 443 32 65 / 722 237 960

Poczta: 33 – 394 Kleczany

Rada sołecka:
Mróz Stanisław
Pociecha Józef
Pawlik Grzegorz
Tobiasz Sylwester
Piekarczyk Anna

Liczba ludności: 264 osoby
Powierzchnia: 180,1300 ha

Warto zobaczyć:

  • wybudowana w latach 70-tych kapliczka – własność Antoniego Cebula

Wola Marcinkowska leży we wschodniej części Beskidu Wyspowego.


Nazwa wsi pochodzi od sąsiednich Marcinkowice.

Wieś powstała w wyniku dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych parcelacji majątku marcinkowskiego.

Do roku 1874 wieś należała do gromady Klęczany.

 

Źródło:

  1. Włodzimierz Chrązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno – heraldyczne, Kraków grudzień 2003.