Formularze

chelmiec.pl

Ankiety dotyczące zapotrzebowania budynku na energię pierwotną.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uzupełniania ankiet dotyczących zapotrzebowania budynku na energię pierwotną. Uzupełnione ankiety pozwolą na identyfikację potrzeb mieszkańców w zakresie programów dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków, wymiany kotłów, jak również inwentaryzacji źródeł emisji na obszarze gminy.  Dzięki przekazanym ankietom możliwe będzie określenie zapotrzebowania na zewnętrzne programy  dofinansowania  najbardziej pożądane przez mieszkańców gminy.

Aby ankieta była miarodajna niezbędne są odpowiedź na wszystkie pytania w niej zawarte. Ankietę można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Chełmiec :  ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, pok.13, pok. 5 pocztą lub mailowo na adres sekretariat@chelmiec.pl. W przypadku korespondencji e-mail w tytule wiadomości prosimy wpisać ANKIETA INWENTARYZACYJNA. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z ekodoradcą 18 414 56 13. Wersję papierową dokumentu można uzupełnić także w budynku Urzędu Gminy pok. 13.

 

ANKIETA