Formularze

chelmiec.pl

Rusza gminny program dopłat do przyłączy kanalizacyjnych

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chełmiec dnia 29 czerwca 2015 roku została podjęta uchwała o udzielaniu dotacji celowych dla osób fizycznych do przyłączy kanalizacyjnych. Oznacz to, że Gmina Chełmiec rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji do przyłącza kanalizacyjnego. Jak mówi regulamin programu gmina będzie dopłacać mieszkańcom gminy przyłączającym się do sieci kanalizacyjnej - do 400 zł do i nie więcej niż 20% wartości przedstawionych rachunków i faktur.

Program dopłat do przyłączy kanalizacyjnych różni się od niedawno zakończonego programu dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych tym, że mieszkaniec gminy musi najpierw złożyć wniosek i podpisać umowę z gminą, a dopiero później przedstawić rachunki i faktury z wykonania przyłącza.

Wnioski o dopłaty można składać od dnia dzisiejszego (8 lipca 2015 roku) w urzędzie gminy Chełmiec.

 Tryb postępowania:

  1. Złożenie wniosku w gminie wraz załącznikami.

  2. Podpisanie umowy o dotację z gminą.

  3. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

  4. Przedstawienie w gminie faktur i rachunków z wykonania przyłącza.

  5. Wypłata dotacji.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z uchwałą oraz regulaminem i wzorem wniosku zamieszczonymi poniżej:

 

  1. Uchwała rady Gminy Chełmiec.

  2. Regulamin udzielania dotacji do przyłączy kanalizacyjnych.

  3. Wzór wniosku.