Formularze

chelmiec.pl

UWAGA SKAŻENIE WODY !!!

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU INFORMUJE , IŻ W PUNKCIE POBORU WODY W RDZIOSTOWIE WYKRYTO W DNIU DZISIEJSZYM TJ 05.10.2016R. BAKTERIĘ GRUPY COLI I ESCHERICHIA COLI.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MIESZKAŃCÓW WSI MARCINKOWICE (CZĘŚĆ WSI), RDZIOSTÓW, CHEŁMIEC (OSIEDLE HASZNA), KLĘCZANY ZAOPATRYWANYCH Z UJĘCIA WODY NR 1 I 2 POPRZEZ ZBIORNIK WODY NAD CMENTARZEM I POD LASEM INFORMUJEMY, ŻE WODA JEST NIEZDATNA DO SPOŻYCIA.

TUTEJSZY ZAKŁAD OBECNIE PRZEPROWADZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZECHLOROWANIEM W/W SIECI W CELU JEJ DEZYNFEKCJI. WODA DO SPOŻYCIA JEST DOSTĘPNA Z BECZKOWOZU USTWIONEGO KOLO SZKOŁY W RDZIOSTOWIE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY ZGKIM CHEŁMIEC