Formularze

chelmiec.pl

Gmina Chełmiec po raz kolejny z tytułem „Najlepsza gmina wiejska w Polsce”!

Gmina Chełmiec kolejny raz z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu w Polsce w kategorii „Najlepsza gmina wiejska 2016 roku”.

Warto zaznaczyć, że Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny NIEODPŁATNY w Polsce ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line, który obejmuje wszystkie gminy wiejskie i miejskie w Polsce, a prowadzony jest od 2003 roku. Gminy wiejskie oceniane są według 85 kryteriów podzielonych na bloki tematyczne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od uzyskiwanych ocen punktowych za zgłaszane w ciągu danego roku projekty, osiągnięcia i dowody ponadprzeciętnej aktywności w poszczególnych obszarach działalności. Szczególnie ważna przy ocenie jest aktywność gminy w korzystaniu ze środków europejskich i krajowych. Ponadto pod uwagę brane są również inne dziedziny, między innymi rozwój energii odnawialnej, poprawa obsługi mieszkańców, wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja gminy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także pozyskiwanie certyfikatów w zakresie jakości zarządzania.

Gmina Chełmiec po raz pierwszy brała udział w rankingu gmin wiejskich w 2010 roku zdobywając wtedy 12 039 punktów, co dało jej 9. miejsce w skali kraju. Rok później, w 2011 roku, nasza gmina uzyskała wynik 27 179 punktów co dało już 1 miejsce w rankingu. W 2012 roku Chełmiec zdobył z kolei 30 490 punktów, w 2013 roku było to już 38970 punktów, a w 2014 roku 40 830 punktów, w 2015 roku 46390 punktów, natomiast w minionym 2016 roku nasza gmina otrzymała aż 47 665 punktów. Można więc powiedzieć, że praca gminy na przełomie lat przynosi efekty i jest dostrzegana przez instytucje ogólnokrajowe i z roku na rok gmina zdobywa coraz więcej punktów.

Kategorie w których nasza gmina zdobyła najwięcej punktów to przede wszystkim pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych, wspieranie rozwiązań proekologicznych, wsparcie osób wykluczonych społecznie, wspieranie działań sportowych oraz rozwój bazy infrastrukturalnej. Do tego dochodzi jeszcze modernizacja i cyfryzacja urzędu, zwiększenie wiedzy urzędników poprzez specjalistyczne szkolenia, usprawnienie procedur poprzez elektroniczny obieg dokumentów oraz udostępnienie urzędu dla osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, aby jakość obsługi mieszkańców uległa znacznej poprawie.

Nagrodą w konkursie oprócz wyróżnienia gminy w mediach ogólnopolskich jest puchar oraz dyplom dla gminy wręczany zazwyczaj w maju na Forum w Świdnicy, oraz możliwość posługiwania się prestiżowym znakiem „Lider Rankingu Gmin Wiejskich 2016” i honorowym tytułem „Dobry Polski Samorząd 2016”.

Więcej o rankingu – TUTAJ