Formularze

chelmiec.pl

Informacja o konsultacjach społecznych

Informujemy, że w terminie 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Chełmiec w sprawie nadania Statutu Sołectw.

Projekty uchwał w sprawie nadania Statutu Sołectw dostępne są w osobnych plikach załączniki od 1 do 27 Zarządzenia Wójta Gminy Chełmiec nr 102/2016. 

Wypełnione formularze wg wzoru (w osobnym pliku zał. 28 do Zarządzenia Wójta  Gminy Chełmiec nr 102/2016) zawierające wnioski i opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać w terminie do 30 września 2016 r. do godz. 15.30 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Chełmiec lub przesłać skanem wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres sekretarz@chelmiec.pl w terminie do 30 września 2016 r. do godz. 15.30

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmiec

Zarządzenie Wójta Gminy Chełmiec

Załacznik 1 - Sołectwo Biczyce Dolne

Załącznik 2 - Sołectwo Biczyce Górne

Załącznik 3 - Sołectwo Boguszowa

Załącznik 4 - Sołectwo Chełmiec

Załącznik 5 - Sołectwo Chomranice

Załącznik 6 - Sołectwo Dąbrowa

Załącznik 7 - Sołectwo Januszowa

Załącznik 8 - Sołectwo Klęczany

Załącznik 9 - Sołectwo Klimkówka

Załącznik 10 - Sołectwo Krasne Potockie

Załącznik 11 - Sołectwo Kunów

Załącznik 12 - Sołectwo Kurów

Załącznik 13 - Sołectwo Librantowa

Załącznik 14 - Sołectwo Naściszowa

Załącznik 15 - Sołectwo Mała Wieś

Załącznik 16 - Sołectwo Niskowa

Załącznik 17 - Sołectwo Marcinkowice

Załącznik 18 - Sołectwo Paszyn

Załącznik 19 - Sołectwo Piątkowa

Załącznik 20 - Sołectwo Rdziostów

Załącznik 21 - Sołectwo Świniarsko

Załącznik 22 - Sołectwo Trzetrzewina

Załącznik 23 - Sołectwo Ubiad

Załącznik 24 - Sołectwo Wielogłowy

Załącznik 25 - Sołectwo Wielopole

Załącznik 26 - Sołectwo Wola Kurowska

Załącznik 27 - Sołectwo Wola Marcinkowska

Załącznik 28 - Formularz

Załącznik 29 - Uchwała

Załącznik 30 - Uchwała