Formularze

chelmiec.pl

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHEŁMIEC

Wójt gminy Chełmiec Barnard Stawiarski ogłasza, że w najbliższym czasie tut. Urząd zleci kompleksowe opracowanie zmian do opisowej części planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Chełmiec. Zmiany te będą dotyczyć m.in. likwidacji ograniczeń dopuszczalności budowy pod względem kubatury, nachylenia dachów,  minimalnej powierzchni działek budowlanych itp… Zmiany nie będą dotyczyć zmiany gruntów rolnych na budowlane lub przemysłowe, z którymi wiążą się zmiana części graficznej.

W wyniku przeprowadzonych działań ulegnie zmianie tylko i wyłącznie część tekstowa obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chełmiec.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie do 31.03.2017 roku przyjmowane są od mieszkańców, jak również przedsiębiorców z terenu gminy Chełmiec wszelkie wnioski i sugestie dotyczące konieczności zmian w opisowej części planu przestrzennego, szczególnie ograniczające kwestie związane z budową nowych obiektów budowlanych. Wszystkie sugestie będą brane pod uwagę przy opracowaniu tychże zmian.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Machowska, kierownik Wydziału Budownictw i Geodezji UG Chełmiec, tel. 18 414 56 21