Formularze

chelmiec.pl

UWAGA! WYMIEŃ KOCIOŁ I OTRZYMAJ DO 8 000 ZŁ. ZAPISY JUŻ TRWAJĄ

Niniejszym informujemy, że Gmina Chełmiec chcąc zmniejszyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, zamierza uzyskać dotację na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na realizację dwóch projektów:

 1. Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem stałym na terenie Gminy Chełmiec
 2. Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem gazowym na terenie Gminy Chełmiec

Celem programów jest dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego na kocioł na paliwa stałe (np. ekogroszek, pellet) spełniający wymagania ekoprojektu lub na gaz.

Przykładowa lista kotłów spełniających powyższe wymagania znajduje się na stronie internetowej: powietrze.malopolska.pl/kotly/

Co zrobić aby wziąć udział w Projekcie?

 1. Należy uzupełnić Deklarację udziału w programie dofinansowania do wymiany pieca węglowego dostępną w załączniku poniżej i złożyć ją do Urzędu Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec (dziennik podawczy lub pokój nr 12).
 2. Po zgłoszeniu Państwa udziału do programu zostanie ustalony w porozumieniu z Państwem termin wizyty audytora energetycznego. Państwa budynek zostanie nieodpłatnie przebadany przez pod kątem strat ciepła. Audyt będzie wykonany przez uprawnioną osobę i nie ma możliwości wykonania audytu we własnym zakresie.
 3. Jeżeli w wyniku badania wykonanego przez audytora zostanie spełniony minimalny standard efektywności energetycznej budynku wynoszący :
 • maksymalna wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż 150 kWh/(m2/rok) dla domów jednorodzinnych
 • maksymalna wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż 135 kWh/(m2/rok) dla domów wielorodzinnych

            wówczas będzie możliwość otrzymania dofinansowania. Wyżej wymienione parametry   określi audytor i dobierze moc pieca adekwatną do zapotrzebowania Państwa budynku na energię. Na tej podstawie określona zostanie wysokość dofinansowania:

MOC PIECA [kW] * 350 zł  = WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA  

jednak nie więcej niż 8000 zł

            PRZYKŁAD:

            Jeśli audytor ustali, że nowy kocioł ma mieć moc 21 kW, to dotacja wyniesie:

            21 kW*350 zł = 7350 zł

 1. Jeżeli po wykonaniu audytu energetycznego audytor wskaże, że niezbędna jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynków (np. grzejników), możliwe jest dofinansowanie do 80 zł za każdy metr kwardatowy ogrzewanej powierzchni jednak nie  więcej niż:
 • 6 000 zł w przypadku wymiany kotła na kocioł na paliwo gazowe, lub biomasę
 • 1000 zł w przypadku wymiany kotła na kocioł na węgiel (ekogroszek).

Udział w programie obliguje właściciela nieruchomości także do trwałej likwidacji starego źródła ciepła  potwierdzonej zezłomowaniem oraz dokumentacją fotograficzną.

 1. Jeżeli po wykonani audytu energetycznego okaże się, że Państwa budynek nie jest wystarczająco docieplony wówczas możliwa jest:
 • dofinansowanie do wymiany pieca wg wyżej wymienionych zasada, po wcześniejszym wykonaniu termomodernizacji  w określonym terminie, w zakresie wskazanym przez audytora. 
 • rezygnacja z udziału w programie bez konsekwencji finansowych

O kolejności rozpatrywania deklaracji oprócz kolejności wpływu deklaracji decydować będzie także aktualnym stan docieplenia budynku, w którym realizowana będzie wymiana kotła.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z EKODORADCĄ :

18 414 56 13

Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec   pok.12

Deklaracja udziału