Formularze

chelmiec.pl

W Gminie Chełmiec rusza nowy program dofinansowania do wymiany kotłów

Mając na uwadze zły stan jakość powietrza w Kotlinie Sądeckiej, jak również duże zainteresowanie mieszkańców gminy programami dofinasowania do wymiany kotłów informujemy, iż trwają zapisy do kolejnego z nich. Tym razem wsparcie finansowe dla indywidualnych mieszkańców można będzie uzyskać jako połączenie środków z Budżetu Gminy i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez wsparcie finansowe dla osób, które wymienią stary kocioł węglowy na  nowy kocioł na gaz, paliwa stałe (np. ekogroszek, pellet), olej, energię elektryczną, spełniający wymagania ekoprojektu.  Przykładowa lista kotłów spełniających powyższe wymagania znajduje się na stronie internetowej: powietrze.malopolska.pl/kotly/

Jakie warunki należy spełnić aby wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie kwalifikowane będą osoby, które posiadają stary kocioł węglowy, są właścicielem nieruchomości w której znajduje się kocioł, a także  posiadają wszystkie odbiory budowlane budynku. Stary kocioł węglowy to kocioł gorszy niż 5-tej klasy wg normy PN EN 303-5:2012.

Niezbędnym warunkiem udziału w programie jest także ograniczenie o 20% mocy nowego kotła względem starego.

Przykład 1:

Jeżeli dotychczasowy kocioł węglowy ma moc 30 kW,
to nowy kocioł (gazowy/na ekogroszek/pellet/olej/energię elektryczną) musi mieć maksymalnie moc: 30 kW-(30 kW*20%)=30 kW-6 kW=24 kW

Ile dofinasowania można otrzymać?

Dofinansowanie uzależnione jest od wysokości kosztów jakie zostaną poniesione na demontaż starego kotła oraz zakup i montaż nowego urządzenia wraz z niezbędnym osprzętem do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Koszt kwalifikowany będzie uzależniony także od mocy nowego urządzenia grzewczego.

Jeżeli wartość faktury za ww. elementy przekroczy teoretyczny koszt kwalifikowany obliczany na podstawie mocy nowego kotła, to dofinansowanie obliczone zostanie na postawie kosztu teoretycznego, a nie wszystkich rzeczywiście poniesionych wydatków (Przykład 5).

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład gminy będzie wynosił 10% kosztów kwalifikowanych.

 1. W przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dofinasowanie wynosi:
  • dofinasowanie z WFOŚiGW to maksymalnie 7 500 zł
  • dofinasowanie ze środków budżetu gminy to 10% kosztu kwalifikowanego.
  • maksymalny koszt kwalifikowany określony jest na podstawie wskaźnika:

1 100,00 zł/[kW] * moc kotła [kW]

Przykład 2:

Mieszkaniec zakupił nowy kocioł o mocy 24 kW.
Maksymalny teoretyczny koszt kwalifikowany to: 1 100,00 zł/[kW] * 24 [kW] = 26 400 zł
Jeżeli koszt rzeczywisty inwestycji będzie niższy od kosztu teoretycznego to dofinasowanie będzie obliczone na postawie faktycznie poniesionych wydatków.
Dofinasowanie z WFOŚiGW to: dofinasowanie maksymalne 7 500 zł
(50% * 26 400 zł = 13 200 zł dofinansowanie wynikające z przeliczenia przekracza dofinansowanie maksymalne).
Dofinansowanie z budżetu gminy to: 10% * 26 400 zł = 2 640 zł
Wkład własny mieszkańca: 26 400 - 10 140 = 16 260,00 zł

 1. W przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dofinasowanie wynosi:
  • dofinasowanie z WFOŚiGW to maksymalnie 7 500 zł
  • dofinasowanie ze środków budżetu gminy to 10% kosztu kwalifikowanego.
  • maksymalny koszt kwalifikowany określony jest na podstawie wskaźnika:

1 300,00 zł/[kW] * moc kotła [kW]

Przykład 3:

Mieszkaniec zakupił nowy kocioł o mocy 15 kW.
Maksymalny teoretyczny koszt kwalifikowany to: 1 300,00 zł/[kW] * 15 [kW] = 19 500,00 zł
Jeżeli koszt rzeczywisty inwestycji będzie niższy od kosztu teoretycznego to dofinasowanie będzie obliczone na postawie faktycznie poniesionych wydatków.
Dofinasowanie z WFOŚiGW to: dofinasowanie maksymalne 7 500 zł
(50% * 19 500,00 = 9 750,00 zł dofinansowanie wynikające z przeliczenia przekracza dofinansowanie maksymalne).
Dofinansowanie z budżetu gminy to: 10% * 19 500 zł = 1 950,00 zł
Wkład własny mieszkańca: 19 500,00 – 9 450,00 = 10 050,00 zł

 1. W przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł na węglowy spełniający wymagania ekoprojektu (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dofinasowanie wynosi:
  • dofinasowanie z WFOŚiGW to maksymalnie 4 500 zł
  • dofinasowanie ze środków budżetu gminy to 10% kosztu kwalifikowanego.
  • maksymalny koszt kwalifikowany określony jest na podstawie wskaźnika:

650,00 zł/[kW]  * moc kotła [kW]

Przykład 4:

Mieszkaniec zakupił nowy kocioł o mocy 20 kW.
Maksymalny teoretyczny koszt kwalifikowany to: 650,00 zł/[kW] * 20 [kW] = 13 000,00 zł
Jeżeli koszt rzeczywisty inwestycji będzie niższy od kosztu teoretycznego to dofinasowanie będzie obliczone na postawie faktycznie poniesionych wydatków.
Dofinasowanie z WFOŚiGW to: dofinasowanie maksymalne 4 500 zł
(50% * 13 000 = 6 500,00 zł dofinansowanie wynikające z przeliczenia przekracza dofinansowanie maksymalne).
Dofinansowanie z budżetu gminy to: 10% * 13 000 zł = 1 300,00 zł
Wkład własny mieszkańca: 13 000 – 5800 = 7 200,00 zł

Przykład 5:

Mieszkaniec zakupił nowy kocioł o mocy 12 kW.
Maksymalny teoretyczny koszt kwalifikowany to: 650,00 zł/[kW] * 12 [kW] = 7 800,00 zł
W tym przypadku jeśli mieszkaniec przedstawi fakturę za demontaż starego kotła, zakup, montaż i nowego kotła na wyższą kwotę, to dofinansowanie mimo to będzie obliczane od kwoty teoretycznej 7 800 zł.
Dofinasowanie z WFOŚiGW to: 50% * 7 800 = 3 900 zł
Dofinansowanie z budżetu gminy to: 10% * 7 800 zł = 780,00 zł
Wkład własny mieszkańca: 7 800 – 4 680 = 3 120,00 zł

 1. W przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dofinasowanie wynosi:
  • dofinasowanie z WFOŚiGW to maksymalnie 4 500 zł
  • dofinasowanie ze środków budżetu gminy to 10% kosztu kwalifikowanego.
  • maksymalny koszt kwalifikowany określony jest na podstawie wskaźnika:

1 150 zł/[kW]  * moc kotła [kW]

Przykład 6:

Mieszkaniec zakupił nowy kocioł o mocy 20 kW.
Maksymalny teoretyczny  koszt kwalifikowany to: 1 150,00 zł/[kW] * 20 [kW] = 23 000,00 zł
Jeżeli koszt rzeczywisty inwestycji będzie niższy od kosztu teoretycznego to dofinasowanie będzie obliczone na postawie faktycznie poniesionych wydatków.
Dofinasowanie z WFOŚiGW to: dofinasowanie maksymalne 4 500 zł
(50% * 23 000 = 11 500,00 zł dofinansowanie wynikające z przeliczenia przekracza dofinansowanie maksymalne).
Dofinansowanie z budżetu gminy to: 10% * 23 000 zł = 2 300,00 zł
Wkład własny mieszkańca: 23 000 – 6 800 = 16 200,00 zł

 1. W przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł na olej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dofinasowanie wynosi:
  • dofinasowanie z WFOŚiGW to maksymalnie 4 700 zł
  • dofinasowanie ze środków budżetu gminy to 10% kosztu kwalifikowanego.
  • maksymalny koszt kwalifikowany określony jest na podstawie wskaźnika:

840 zł/[kW]  * moc kotła [kW]

Przykład 7:

Mieszkaniec zakupił nowy kocioł o mocy 20 kW.
Maksymalny teoretyczny koszt kwalifikowany to: 840,00 zł/[kW] * 20 [kW] = 16 800,00 zł
Jeżeli koszt rzeczywisty inwestycji będzie niższy od kosztu teoretycznego to dofinasowanie będzie obliczone na postawie faktycznie poniesionych wydatków.
Dofinasowanie z WFOŚiGW to: dofinasowanie maksymalne 4 700 zł
(50% * 16 800 = 8 400,00 zł dofinansowanie wynikające z przeliczenia przekracza dofinansowanie maksymalne).
Dofinansowanie z budżetu gminy to: 10% * 16 800 zł = 1 680,00 zł

Wkład własny mieszkańca: 16 800 – 6 380 = 10 420,00 zł

 1. W przypadku wymiany kotła węglowego na piec zasilany prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.
  • dofinasowanie z WFOŚiGW to maksymalnie 3 400 zł
  • dofinasowanie ze środków budżetu gminy to 10% kosztu kwalifikowanego.
  • maksymalny koszt kwalifikowany określony jest na podstawie wskaźnika:

580 zł/[kW]  * moc kotła [kW]

 

Przykład 8:

Mieszkaniec zakupił nowy kocioł o mocy 20 kW.
Maksymalny teoretyczny koszt kwalifikowany to: 580,00 zł/[kW] * 20 [kW] = 11 600,00 zł
Jeżeli koszt rzeczywisty inwestycji będzie niższy od kosztu teoretycznego to dofinasowanie będzie obliczone na postawie faktycznie poniesionych wydatków.
Dofinasowanie z WFOŚiGW to: dofinasowanie maksymalne 3 400 zł
(50% * 11 600 = 5 800,00 zł dofinansowanie wynikające z przeliczenia przekracza dofinansowanie maksymalne).
Dofinansowanie z budżetu gminy to: 10% * 11 600 zł = 1 160,00 zł
Wkład własny mieszkańca: 11 600,00 – 4 560,00 = 7 040,00 zł

PODANE WARUNKI FINASOWE MOGĄ ULEC ZMIANIE  PONIEWAŻ UZALEŻNIONE SĄ OD WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA OTRZYMANEGO Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE.  OSOBY KTÓRE ZAKWALIFIKUJĄ SIĘ DO PROJEKTU ZOSTANĄ POINFORMOWANE O OSTATAECZNEJ KWOCIE MOŻLWEJ DO POZYSKANIA NAJWCZEŚNIEJ 15.07.2017 R.

Co zrobić aby wziąć udział w projekcie?

Wszyscy zainteresowani udziałem w programie mogą zapisać się poprzez uzupełnienie wstępnej deklaracji dostępnej poniżej.

Aby zapisać się do wyżej opisanego programu należy w pobranej deklaracji zaznaczyć: „Program z redukcją mocy kotła o 20%”, a następnie uzupełnić wszystkie informacje zawarte w deklaracji. Deklarację powinien podpisać właściciel nieruchomości.

Uzupełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec na Dziennik Podawczy lub do pokoju nr 13. O kolejności osób zakwalifikowanych do projektu decyduje kolejność złożenia deklaracji do Urzędu Gminy. Jeżeli liczba zainteresowanych przekroczy 100 osób utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z ekodoradcą:

18 414 56 13

Urząd Gminy Chełmiec

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

Dodatkowe informacje na temat Programu znajdują się:

https://www.wfos.krakow.pl/program-dofinansowania-zadan-ze-srodkow-wfosigw-w-krakowie-realizowanych-przez-gmine-w-ramach-1

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE