Formularze

chelmiec.pl

Zgłoś się do projektu „Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej” już dziś!

W związku z realizacją projektu pn. „Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne lub korzystające z pomocy społecznej zamieszkujące obszar gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, miasto Grybów. Osoby te zostaną objęte wsparciem w zakresie:

  • doradztwa zawodowego, którego celem jest zdiagnozowanie predyspozycji mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi (max. 20 osób);
  • udziału w 2-dniowym szkoleniu „Menadżer Ekonomii Społecznej” w Chełmcu (max. 5 osób);
  • udziału w wizycie studyjnej do przedsiębiorstwa społecznego (max. 5 osób).

 Udział w projekcie jest bezpłatny, możliwy jest zwrot kosztów przejazdu na szkolenie. Osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie www.lgdkoronasadecka.pl i przekazać do LGD. Wypełnione formularze można składać również w gminnych ośrodkach pomocy społecznej gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, miasto Grybów.

 Więcej informacji w Biurze LGD „Korona Sądecka”, przy ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, pokój 21, tel. 18 414 56 55, 660 675 601.