Formularze

chelmiec.pl

Zapytanie ofertowe – podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami wielkogabarytowymi

Zapytanie ofertowe - opracowanie projektu przebudowy i wyposażenia pomieszczeń laboratorium badania wody i ścieków

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej obiektów małej architektury w Klęczanach

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej pn. ’’Aktywna integracja - aktywizacja zawodowa”

Zapytanie ofertowe - świadczenie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zapytanie

10-04-2017 Modyfikacja

Załącznik do zapytania


 Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru branża sanitarna

Zapytanie

Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru branża budowlana

Zapytanie

Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru branża drogowa

Zapytanie

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych, papierniczych i tonerów dla szkół