Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Chełmiec zobowiązuje się zapewnić dostępność prowadzonej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron www.chelmiec.pl, www.strazgminna.chelmiec.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
tel. 18 548 02 10
e-mail: sekretariat@chelmiec.pl

Adres korespondencyjny: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-11

Strony internetowa www.chelmiec.pl, www.strazgminna.chelmiec.pl są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronach www.chelmiec.pl, www.strazgminna.chelmiec.pl  informacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Chełmiec.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia, skany) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Urząd Gminy Chełmiec dokłada starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronach www.chelmiec.pl, www.strazgminna.chelmiec.pl

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-20

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2024-01-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Chełmiec

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Wesołowski
e-mail : gwesolowski@chelmiec.pl Telefon: 18 548 02 57

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony internetowej Urzędu: Maciej Barycz

e-mail: informatyk@chelmiec.pl telefon 18 548 02 38

Procedura wnioskowo-skargowa

Tą samą drogą jak wyżej można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub na adres Urzędu Gminy Chełmiec.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Urzędu Gminy Chełmiec znajduje się  przy ul. Papieskiej 2,
 2. W pobliżu budynku znajduje się przystanek autobusowy, którym można dojechać do Urzędu z sąsiednich miejscowości i miasta Nowy Sącz,
 3. Na parkingu znajdują się oznaczone kopertą miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 4. Do wejścia do głównych drzwi budynku prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Wchodząc do budynku osoba ze szczególnymi potrzebami jest obsługiwana przez pracowników dziennika podawczego który znajduje się na parterze budynku,
 6. Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest tylko przestrzeń na parterze. W Urzędzie nie ma windy,
 7. Toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze koło pokoju nr 5,
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 9. W budynku są oznaczenia pokoi w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i słabowidzących,
 10. Na każdym piętrze znajduje się tyflomapa z rozmieszczeniem pokoi,
 11. Na dzienniku podawczym, przy kasie oraz w Ewidencji ludności jest zainstalowana pętla indukcyjna,
 12. Jeżeli potrzebujesz być obsłużonym na parterze budynku, powiadom o tej potrzebie pracownika dziennika podawczego.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 1. Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:
  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Chełmiec, 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
  • wysłać e-mail na adres: sekretariat@chelmiec.pl
  • przesłać pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (https://epuap.gov.pl/),
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu 18 548-02-10.
  • w Urzędzie można skorzystać z usługi tłumacza Jezyka Migowego on-line.

 

Pliki Cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zaakceptuj i kontynuuj

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz: Polityka prywatności
Polityka Cookies