Inwestycje

Modernizacja cmentarza w Rdziostowie

Wartość inwestycji: 48 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 36 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: UW w Krakowie i Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Ochrona zabytkowych cmentarzy wojennych

Bezpieczny Wał

Wartość inwestycji: 7 080,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 540,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie – program Bezpieczny Wał
Okres realizacji: 2007
Cel projektu: Zakup wyposażenia

Toruń – miastem urodzin i młodości Mikołaja Kopernika, patrona Gimnazjum w Chełmcu

Wartość inwestycji: 14 210,00 zł
Kwota dofinansowania: 14 210,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Małopolski Kurator Oświaty
Okres realizacji: 2007
Cel projektu: Przeprowadzenie wycieczki

Razem bezpieczniej

Wartość inwestycji: 25 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Małopolski Urząd Wojewódzki
Okres realizacji: 2007
Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa

Odbudowa drogi Sześc Korcy

Wartość inwestycji: 239 278,51 zł
Kwota dofinansowania: 190 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Biuro Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
Okres realizacji: 2007
Cel projektu: Odbudowa drogi

Budowa chodnika przy drodze krajowej

Wartość inwestycji: 537 705,58 zł
Kwota dofinansowania: 268 852,79 zł
Źródło finansowania inwestycji: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
Okres realizacji: 2007
Cel projektu: Budowa chodnika

Remont dróg dojazdowych Zaogrody, i Dział -Kuklów

Wartość inwestycji: 155 040,00 zł
Kwota dofinansowania: 77 520,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie
Okres realizacji: 2007
Cel projektu: Remont dróg

Budowa sali gimnastycznej w Chełmcu

Wartość inwestycji: 1 393 100,00 zł
Kwota dofinansowania: 220 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Okres realizacji: 2007-2008
Cel projektu: Budowa sali

Pozalekcyjne zajęcia edukacyjne

Wartość inwestycji: 16 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie
Okres realizacji: 2007
Cel projektu: Wsparcie zajęć pozalekcyjnych

Odbudwa drogi gminnej Olesiówka

Wartość inwestycji: 172 777,09 zł
Kwota dofinansowania: 138 221,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Odbudowa ciągu dróg gminnych Gaj-Szymanowice, Graniczna

Wartość inwestycji: 202 590,66 zł
Kwota dofinansowania: 161 779,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Umiem pływać

Wartość inwestycji: 31 600,00 zł
Kwota dofinansowania: 31 600,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Organizacja zajęć pozalekcyjnych

Budowa kompleksu boisk Orlik 2012 w Świniarsku

Wartość inwestycji: 1 315 456,52 zł
Kwota dofinansowania: 666 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Wojewódzywo Małopolskie, Ministerstwo Sportu
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Budowa boisk sportowych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Wartość inwestycji: 62 202,60 zł
Kwota dofinansowania: 37 321,56 zł
Źródło finansowania inwestycji: Starostwo Powiatowe z środków PFRON
Okres realizacji: 2008-2009
Cel projektu: Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wyposażenie stanowiska pracy osób niepełnosprawnych

Wartość inwestycji: 100 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 58 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Starostwo Powiatowe z środków PFRON
Okres realizacji: 2008-2009
Cel projektu: Zakup wyposażenia

Przygotowanie LSR

Wartość inwestycji: 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Opracowanie LSR

Mój sukces w moich rękach

Wartość inwestycji: 123 382,58 zł
Kwota dofinansowania: 110 427,41 zł
Źródło finansowania inwestycji: POKL działanie 7.1.1.
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Aktywizacja mieszkańców Gminy Chełmiec

Dziś planuje swoją karierę – czyli moja droga na Wiejską

Wartość inwestycji: 28 385,00 zł
Kwota dofinansowania: 24 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Kuratorium Oświaty
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Poprawa warunków nauczania

Remont dróg Paszyn Góry, Malinie, Stara Szkoła

Wartość inwestycji: 1 002 610,49 zł
Kwota dofinansowania: 660 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Remont dróg dojazdowych Ogódek-Krasów, Na Pośerednie, Ujęcie Wody

Wartość inwestycji: 184 780,00 zł
Kwota dofinansowania: 92 390,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie
Okres realizacji: 2008
Cel projektu: Remont dróg

Realizacja programu Uczeń na Wsi

Wartość inwestycji: 61 904,70 zł
Kwota dofinansowania: 61 904,70 zł
Źródło finansowania inwestycji: PFRON – Uczeń na Wsi
Okres realizacji: 2008-2009
Cel projektu: Poprawa warunków nauczania

Odbudowa ciągu dróg gminnych Dżkowa-Klęczany-Do Krzyża,

Wartość inwestycji: 1 217 725,31 zł
Kwota dofinansowania: 940 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2009
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Modernizacja cmentarza w Rdziostowie etap II

Wartość inwestycji: 29 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 26 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: UW w Krakowie i Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Okres realizacji: 2009
Cel projektu: Ochrona zabytkowych cmentarzy wojennych

Remont remizy OSP Niskowa

Wartość inwestycji: 50 002,00 zł
Kwota dofinansowania: 25 001,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie program Małopolskie remizy
Okres realizacji: 2009
Cel projektu: Remont remizy

Remont dróg dojazdowych Bochenkówka – Dołki

Wartość inwestycji: 156 120,00 zł
Kwota dofinansowania: 78 060,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie
Okres realizacji: 2009
Cel projektu: Remont dróg

Mój sukces w moich rękach

Wartość inwestycji: 148 474,20 zł
Kwota dofinansowania: 132 644,69 zł
Źródło finansowania inwestycji: POKL działanie 7.1.1.
Okres realizacji: 2009
Cel projektu: Aktywizacja mieszkańców Gminy Chełmiec

Modernizacja boisk sportowych Librantowa i Piątkowa

Wartość inwestycji: 163 093,03 zł
Kwota dofinansowania: 99 708,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie – Orlik Plus i WFOŚ
Okres realizacji: 2009
Cel projektu: Remont boisk

Wyposażenie szkół w ramach programu Radosna Szkoła

Wartość inwestycji: 17 973,00 zł
Kwota dofinansowania: 17 973,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: UW Kraków
Okres realizacji: 2009
Cel projektu: Zakup pomocy dydaktycznych

Odbudowa ciągu dróg gminnych Stara Droga i Przez Wieś

Wartość inwestycji: 1 489 534,79 zł
Kwota dofinansowania: 1 150 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2009
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec

Wartość inwestycji: 618 090,00 zł
Kwota dofinansowania: 525 376,50 zł
Źródło finansowania inwestycji: Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Okres realizacji: 2009-2012
Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Budowa boiska sportowego w Trzetrzewinie

Wartość inwestycji: 550 804,00 zł
Kwota dofinansowania: 310 945,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: PROW 2007-2013
Okres realizacji: 2009-2010
Cel projektu: Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Chełmiec, poprzez poprawę bazy sportowej w Trzetrzewinie

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Wielopole, Kurów i Kunów w Gminie Chełmiec

Wartość inwestycji: 234 773,00 zł
Kwota dofinansowania: 143 129,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: PROW 2007-2013
Okres realizacji: 2009-2010
Cel projektu: Poprawa bazy kulturalnej na terenie Gminy Chełmiec

Budowa hali sportowej w Piątkowej

Wartość inwestycji: 6 079 400,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: FRKF w Ministerstwie Sportu
Okres realizacji: 2009-2010
Cel projektu: Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Chełmiec

Realizacja programu Uczeń na Wsi

Wartość inwestycji: 148 295,37 zł
Kwota dofinansowania: 148 295,37 zł
Źródło finansowania inwestycji: PFRON – Uczeń na Wsi
Okres realizacji: 2009-2010
Cel projektu: Poprawa warunków nauczania

Remont dróg dojazdowych Do Sołtysa

Wartość inwestycji: 125 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 62 500,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Remont dróg

Remont remizy OSP Paszyn

Wartość inwestycji: 75 804,97 zł
Kwota dofinansowania: 37 902,47 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie program Małopolskie remizy
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Remont remizy

Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec-etap II

Wartość inwestycji: 3 270 915,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 780 277,75 zł
Źródło finansowania inwestycji: Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Okres realizacji: 2010-2013
Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Odbudowa dróg gminnych powodziówka – etap I

Wartość inwestycji: 1 593 333,89 zł
Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Odbudowa dróg gminnych powodziówka – etap II

Wartość inwestycji: 1 800 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 480 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Odbudowa dróg gminnych powodziówka – etap III

Wartość inwestycji: 916 171,43 zł
Kwota dofinansowania: 700 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Już pływam

Wartość inwestycji: 6 250,00 zł
Kwota dofinansowania: 6 250,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Rozszerzenie zakresu zajęć sportowych

Wyposażenie stanowiska pracy osób niepełnosprawnych

Wartość inwestycji: 38 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Starostwo Powiatowe z środków PFRON
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Zakup wyposażenia

Radosna szkoła w 2010

Wartość inwestycji: 104 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 83 600,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Wojewoda Małopolski
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Poprawa warunków nauczania

Remont dróg Trzetrzewina – Zagroda

Wartość inwestycji: 320 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 96 026,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie – program Modernizacja Dróg Gminnych
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Remont dróg gminnych

Mój sukces w moich rękach

Wartość inwestycji: 400 650,11 zł
Kwota dofinansowania: 344 679,29 zł
Źródło finansowania inwestycji: POKL – działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Wsparcie działań OPS

Budowa sali gimnastycznej w Świniarsku

Wartość inwestycji: 3 366 067,40 zł
Kwota dofinansowania: 2 338 577,49 zł
Źródło finansowania inwestycji: MRPO – działanie 6.2.b
Okres realizacji: 2010-2011
Cel projektu: Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Chełmiec

Edukacja informacyjno – technologiczna rodziców wsparciem dla dzieci i młodzieży

Wartość inwestycji: 45 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: POKL – działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Okres realizacji: 2010
Cel projektu: Wsparcie integracji społecznej

Refundacja wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej

Wartość inwestycji: 30 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Starostwo Powiatowe z środków PFRON
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Zakup wyposażenia

Budowa sali gimnastycznej w Librantowej

Wartość inwestycji: 1 613 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: PROW 2007-2013 program LEADER
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Chełmiec

Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec-etap II

Wartość inwestycji: 1 493 135,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 230 608,95 zł
Źródło finansowania inwestycji: Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Okres realizacji: 2011-2014
Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Budowa kompleksu boisk Orlik 2012 w Wielogłowach

Wartość inwestycji: 1 396 228,72 zł
Kwota dofinansowania: 750 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie, Ministerstwo Sportu
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Budowa boisk sportowych

Remont zabytkowej kapliczki w Librantowej

Wartość inwestycji: 41 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 24 999,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: PROW 2007-2013 program LEADER
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

Budowa sali gimnastycznej w Marcinkowicach – etap III

Wartość inwestycji: 1 947 600,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 357 720,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MRPO – działanie 6.2.b
Okres realizacji: 2010-2011
Cel projektu: Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Chełmiec

Edukacja informacyjno – technologiczna rodziców wsparciem dla dzieci i młodzieży

Wartość inwestycji: 371 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 37 150,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: POKL – działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Wsparcie integracji społecznej

Odbudowa dróg gminnych powodziówka – etap I

Wartość inwestycji: 2 900 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 150 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Odbudowa dróg gminnych powodziówka – etap II

Wartość inwestycji: 1 200 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 830 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: MSWiA
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Utworzenie punktów dożywiania wraz z uruchomieniem dożywiania w szkołach

Wartość inwestycji: 1 340 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 801 685,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Wojewoda Małopolski
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Pomoc w zakresie dożywiania

Remont remizy OSP Klęczany

Wartość inwestycji: 75 804,97 zł
Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie program Małopolskie remizy
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Remont remizy

Remont dróg dojazdowych Librantowa – Gródek

Wartość inwestycji: 130 820,00 zł
Kwota dofinansowania: 65 410,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: Województwo Małopolskie
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Remont dróg

Budowa boiska sportowego w Biczycach Dolnych

Wartość inwestycji: 977 273,26 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: PROW 2007-2013 działanie Odnowa i Rozwój Wsi
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Chełmiec

Remont i budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Klęczany i Mała wieś

Wartość inwestycji: 963 648,31 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: PROW 2007-2013 działanie Odnowa i Rozwój Wsi
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Poprawa bazy kulturalnej w Gminie Chełmiec

Budowa oświetlenia w centrach miejscowoći w Gminie Chełmiec

Wartość inwestycji: 1 424 753,44 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: PROW 2007-2013 działanie Odnowa i Rozwój Wsi
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców w Gminie Chełmiec

Budowa placów zabaw w sołectwach Gminy Chełmiec

Wartość inwestycji: 1 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
Źródło finansowania inwestycji: PROW 2007-2013 program LEADER
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców w Gminie Chełmiec

Mój sukces w moich rękach

Wartość inwestycji: 495 454,51 zł
Kwota dofinansowania: 426 239,52 zł
Źródło finansowania inwestycji: POKL działanie 7.1.1.
Okres realizacji: 2011
Cel projektu: Aktywizacja mieszkańców Gminy Chełmiec

Pliki Cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zaakceptuj i kontynuuj

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz: Polityka prywatności
Polityka Cookies