Formularze

chelmiec.pl

Aktualności

Wielobój sportowo- historyczny w hołdzie „Bohaterom polskiej wolności”

Dnia 28 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Librantowej pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Chełmiec Pana Bernarda Stawiarskiego odbył się- po raz pierwszy- wielobój sportowo- historyczny.

Czytaj więcej

Rozpoczynamy XVI etap rekrutacji do projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”.

Informacja

Eko Paszyn – jesteśmy po stronie natury!

20 marca w Zespole Szkół w Paszynie odbył się uroczysty apel podsumowujący akcję zainicjowaną przez Samorząd Uczniowski pod hasłem „ Eko Paszyn – jesteśmy po stronie natury!” Celem akcji trwającej od 1.03 do 20.03.2017 r. było propagowanie wśród uczniów działań nastawionych na ochronę środowiska, ukazywanie zagrożeń wynikających z postępującego zanieczyszczania naszej planety, informowanie o szkodliwości wypalania traw, tworzenia dzikich wysypisk śmieci, smogu.

Czytaj więcej

Sprostowanie do informacji na temat uruchomienia i współfinansowania przez Gminę Chełmiec szynobusu.

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które ukazały się w mediach lokalnych w oparciu o konferencję prasową Ryszarda Nowaka Prezydenta Nowego Sącza na temat uruchomienia szynobusu i odmowy ewentualnego współfinansowania tego rozwiązania komunikacyjnego, informujemy, iż  Prezydent Nowego Sącza nie zwracał się do Wójta Gminy Chełmiec ani Urzędu Gminy Chełmiec z propozycją uruchomienia szynobusu i współfinansowania kosztów jego utrzymania a tym samym nie mógł otrzymać ani od Wójta ani z Urzędu Gminy Chełmiec żadnej odpowiedzi.

Czytaj więcej

Program XXIX sesji Rady Gminy Chełmiec

Program XXIX sesji