Formularze

chelmiec.pl

Biczyce Dolne

Sołtys: Czesław Kojs

Telefon: 18 443 05 00

Poczta: 33 – 395 Chełmiec

Rada sołecka:
Piszczek Aleksander
Kogut Maria
Górecki Ryszard 
Jewuła Marek
Cisowski Krzysztof 

Liczba mieszkańców: 812 osób
Powierzchnia:
119,6700ha


Biczyce Dolne leżą w Kotlinie Sądeckiej, u podnóża Beskidu Wyspowego, przy drodze krajowej 28.
Biczyce przed 1255 rokiem wieś należała do bożogrobowców miechowskich. W 1255 roku stały się własnością książęcą.

W 1257 roku książę Bolesław nadał wieś swej żonie – Kindze, a ta w 1280 roku włączyła ją do uposażenia fundowanego przez siebie klasztoru. W XV wieku wieś występuje ponownie jako własność monarsza – nie znane są jednak okoliczności w jakich klaryski ją utraciły.

Wieś powstała po podziale folwarku biczyckiego na przełomie wieku XVIII. Została zasiedlona ludnością niemiecką i nosiła nazwę Biczyce Niemieckie. Do roku 1925 wieś Biczyce Górne należała do parafii rzymsko – katolickiej w Podegrodziu pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła w Podegrodziu, a obecnie do parafii w Trzetrzewinie.

Część mieszkańców wyznania ewangelickiego należała do zboru w Stadle.

Po zakończeniu I wojny światowej  część ludności poczuwająca się do niemieckości – wyemigrowała, spolonizowana część  (katolicka) pozostała na miejscu. Po niemieckich kolonizatorach pozostały spolszczone niemieckie nazwiska i pewne różnice w kulturze materialnej, rolnej oraz architektonicznej.

Po II wojnie światowej nazwę wsi zmieniono na obecną.

We wsi działa Szkoła Podstawowa. Swoją siedzibę ma we wsi duża firma produkująca stolarkę budowlaną oraz kilka mniejszych, głównie z branży budowlanej.

Źródło:
1. Włodzimierz Chorązki, Heraldyka Gminy Chełmiec. Opracowanie historyczno - heraldyczne, Kraków grudzień 2003.